Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere"

CENTRUL VIITORULUI JURNALIST

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării inaugurează CENTRUL VIITORULUI JURNALIST (CVJ)   Începând cu 1 martie 2017, săptămânal, în ziua de vineri, între orele 16:00-17:00, sala 202, blocul USPEE „C. Stere”, grat..

Balul Bobocilor USPEE 2016

 E toamnă, două cuvinte care alcătuiesc un poem al inimii, al sufletului şi al cunoştinţei. Tot ce e în jur e o emoție: o frunză căzută, un dor, o capodoperă a culorilor. Belșugul toamnei nu este numai cel al roadelor, dar și a..

ȘCOALA DOCTORALĂ

Anunț Școala Doctorală de Ştiinţe Economice USPEE „Constantin Stere” Școala doctorală de Ştiinţe Economice USPEE „Constantin Stere” anunţă concurs pentru admiterea la studii superioare de doctorat (bază de c..

Examenele de licenţă

În atenţia absolvenţilor USPEE „Constantin Stere???, anul de studii 2015-2016 În conformitate cu decizia Senatului USPEE „Constantin Stere???, vă anunţăm: Absolvenţii ciclului I (licenţă) vor susţine: