Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere"

Calendarul academic pentru anul universitar 2017-2018