Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere"

Expertize ecologice

image 9

La data de 19 aprilie 2016, în Sala de Conferințe a Universității de Studii Politice și Economice Europene,,Constantin Stere??? s-a desfășurat ora practică ,, Lucrări de laborator digitale pentru efectuarea experizelor ecologice???

cu participarea studenților de la Facultatea Ecologie și Protecția Mediului USPEE ,,Constantin Stere???, dar și a oaspeților – elevii Colegiului de Ecologie din mun.Chișinău.

Participanții au reușit să efectueze un șir de experize ecologice: determinarea pH-,conductivitatea electrică,determinarea oxigenului și a bioxidului de carbon (CO2) ,temperatura , presiunea etc.; cu ajutorul ECHIPAMENTELOR ȘI LABORATOARELOR ,,PASCO-SPARK??? – celor mai moderne tehnologii de efectuare a experizelor:

  • STAȚIA MEDIULUI (G+ L)
  • Pachet STANDART PS- 2930
  • Pachet MOBIL pentru calitatea apei PS -2612

Coordonatorul orei practice – Igor Eftodiev, doctor habilitat în științe fizico-matematice,profesor universitar.

 

Leave us a Comment