Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere"

Conferința Internațională „Interdisciplinary aspects of contemporary higher education”