Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere"

Conferința Științifică Studențească Ediția a VI – a

Program Științific