Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere"

Evenimentul civic: „Curățenie în toată țara!”