Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere"

Inaugurarea noului an de studii 2018-2019