Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere"

La Mulți Ani, 2018!

Anul Nou, 2018, vine din depărtări, adus cu veselie de o sanie cu zurgălăi.

Anul vechi îi cedează locul celui nou și se duce în istorie.

Noi rămânem recunoscători pentru împlinirile pe care le-am avut atât în viața familială, cât și pe ogorul nostru comun – activitatea didactică și științifică la USPEE „Constantin Stere”

    Anul vechi este acela în care am marcat cei 20 de ani ai aniversării noastre, cea de activitate fructuoasă a universității. Anul vechi ne-a apropiat de scopul nostru: de a moderniza procesul de învățământ astfel încât cadrele pregătite de noi să corespundă celor mai serioase cerințe ale pieței muncii,să fie solicitate nu numai în țara noastră, ci și în țările cele mai dezvoltate din lume.

  Absolvenții noștri astăzi se disting nu numai ca profesioniști în diverse domenii (economie, drept, științe politice, ecologie etc.), ci și ca persoane care își exercită funcțiile creativ, cu aplicarea științei, având totodată și misiunea de a promova cultura națională, dar și cea universală.

    Anul Nou vine, ca de obicei, încărcat de vise, speranțe, voie bună.

    Fie ca în anul nou, înțelepciunea și hărnicia tuturor universitarilor, de la student și până la profesor, să ne ajute la  împlinirea dorințelor noastre:

– Să obținem un proces de învățământ de cea mai înaltă calitate, învățământ centrat pe student, corelat cu cerințele actuale sporite ale pieții muncii, învățământ bazat pe tehnologii noi, cu o implicare mai activă a studenților nu numai la orele auditoriale, ci și în lucrul lor idividual și extraauditorial.

– Să intensificăm activitățile de cercetare științifică nu numai a cadrelor didactice, ci și a studenților.

– Să acredităm un șir de specialități de la USPEE, demonstrând că noi suntem în pas cu timpul.

-Să adaptăm la cerințele actuale baza tehnico-didactică a procesului de studii.

– Să stabilim noi contacte de colaborare cu centrele științifice și universitare din țară și de peste hotare.

– Să ne concertăm eforturile, în mod expres, asupra capitolului ce ține de mobilitatea studenților și cadrelor didactice, prevederi prevăzute de pocesul de la Bologna.

    Anul Nou ne va aduce bucurii,clipe fericite și, desigur, presărat cu realizări remarcabile ale obiectivelor pe care ni le vom pune în fața noastră.

   Dragi colegi și studenți, Anul Nou este gata să vă deschidă primele file albe ca zăpada, pe care vom schița doleanțele și reușitele noastre.

Fie ca toate visele noastre din aceste zile magice să se împlinească în Anul Nou. Fie ca magia sfintelor sărbători,cu lumina artificiilor aprinse la cumpăna dintre ani, cu frumoasele  urări ale colindelor, să vă însoțească tot anul.

 Cu fericita ocazie a Crăciunului și a Anului Nou, vă urez la mulți ani cu sănătate. Domnul să vă dea de toate: un car de noroc, unul de succese, unul de iubire, dar mai bine toate la un loc!