Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere"

Masa rotundă cu genericul „Etapele industrializării”