Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere"

Programul de stagii în Parlamentul Republicii Moldova

Faceți cunoștință cu tinerii care au decis să acorde o atentie mai mare pregătirii lor profesionale și să facă primul pas în carieră alături de Parlament . Studenții Universității de Studii Politice și Economice Europene vor participa la procesul legislativ, la ședințele comisiilor parlamentare și la alte activități din cadrul Secretariatului Parlamentului. Programul de stagii în Parlamentul Republicii Moldova se va desfășura în perioada 20.03.2018-20.06.2018. Din cadrul universității vor participa:

  1. Cazanji Oleseastudentă facultatea „Științe Economice”, anu III
  2. Popovici Doinițastudentă facultatea „Științe Economice”, anu III
  3. Condorachi Elenamasterandă facultatea „Drept”, anu II

Să le urăm succes!