Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere"

Se anunță susținerea tezei de doctor în drept Antohi Leonid