Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere"

Şedința senatului

ŞEDINŢA SENATULUI
UNIVERSITĂŢII DE STUDII POLITICE ŞI ECONOMICE EUROPENE
„CONSTANTIN STERE”

din 8 noiembrie 2017, ora 13:15

ORDINEA DE ZI:

1. Rezultatele admiterii la ciclul I Licenţă şi la programele de Master în anul de studii 2017-2018.
Raportor: Mânăscurtă Cezar doctor, conferenţiar universitar
2. Sondajul de opinie a studenţilor privind calitatea studiilor în anul universitar 2016-2017.
Raportor: Consiliul de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
3. Aprobarea planului de activitate în domeniul colaborării internaţionale a
USPEE în anul de studii 2017-2018
Raportor: Copăceanu Cristina, Şef Departament Relaţii Internaţionale
4. Aprobarea Programului de activităţi ştiinţifice pentru anul universitar 2017-2018
Raportori: Crivoi Aurelia, doctor habilitat, profesor universitar
Evtodiev Igor, doctor habilitat, profesor universitar
5. Aprobarea Statelor de funcţiuni pentru anul universitar 2017-2018.
Raportori: Decanii Facultăţilor
6. Anunţarea concursului pentru ocuparea posturilor didactico-ştiinţifice.
Raportori: Gheorghe Avornic, doctor habilitat, profesor universitar
Valentina Coptileţ, doctor în drept, conferenţiar universitar
7. Aprobarea tematicii tezelor de licenţă şi de master
Raportori: Decanii Facultăţilor
8. Aprobarea Bugetului pentru anul universitar 2017-2018.
Raportor: Gheorghe Avornic, doctor habilitat, profesor universitar
9. Aprobarea cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor, pentru anul universitar 2017-2018.
Raportor: Gheorghe Avornic, doctor habilitat, profesor universitar
10. Diverse.

 

Notă:
Şedinţa va avea loc la 8 noiembrie 2017, ora 13.15, bd. Ştefan cel Mare, 200; Sala
Senatului, et. 6, bir. 600.
Detalii de contact:
0 22 74-94-86
0 22 35-84-27
Email: uspeeconstantinstere@yahoo.com