Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere"

ŞEDINŢA SENATULUI

ŞEDINŢA SENATULUI
UNIVERSITĂŢII DE STUDII POLITICE ŞI ECONOMICE EUROPENE
„CONSTANTIN STERE”


din 31 mai 2017, ora 12:00
ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Admiterii pentru studiile universitare de licenţă şi masterat în cadrul USPEE “C. Stere” pentru anul universitar 2017-2018. Aprobarea componenţei Comisiei de Admitere.
    Raportor: Cezar Mînăscurtă, doctor, conferenţiar universitar
                       Valentin Aşevschi, doctor, conferenţiar universitar

2. Validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea posturilor didactico-ştiinţifice.

   Raportori: Gheorghe Avornic, doctor habilitat, profesor universitar
                       Valentina Coptileţ, doctor în drept, conferenţiar universitar

3. Informare privind organizarea şi iniţierea activităţilor specifice pregătirii şi desfăşurării examenului de licenţă.
  Raportor: Valentina Coptileţ, doctor în drept, conferenţiar universitar
                     Decanii Facultăţilor
4. Diverse.

Notă:
Şedinţa va avea loc la 31 mai 2017, ora 12.00, bd. Ştefan cel Mare, 200; sala de conferințe.
Despre participarea Dvs. Vă rugăm să ne informaţi.
Detalii de contact:
0 22 74-94-86
0 22 35-84-27
Email: uspeeconstantinstere@yahoo.com