Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere"

Workshop, FJSC „Jurnalismul de azi și de mâine: inovații, tendințe și recomandări!”

Astăzi, 10 noiembrie 2017, în cadrul Facultății de Jurnalism și Știinte ale Comunicării, a avut loc  un atelier destinat

 tinerilor jurnaliști, cu genericul „Jurnalismul de azi și de mâine: inovații, tendințe și recomandări!”