Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere"

Ziua Profesională a Lucrătorilor din Învățămănt