Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere"

Ziua Ușilor Deschise la USPEE „C. Stere”