Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere"

Semnarea acordului de colaborarea cu GAU

img_4063