Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere"

Săptămâna Facultății Relații Internaționale și Științe Socio-Umane