Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere"

Revista Națională de Drept