Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Departamentul relaţii internaţionale