Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

ADMITEREA ONLINE 2021

tyu

Fii student la Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”

Ciclul I, licență

Ciclul II, master

Pentru informația suplimentară întrebări pot fi adresate la adresa de e-mail:

admitereuspee2020@gmail.com 

sau la numărul de telefon:

+ 373 22358427

Vezi metodologia de admitere aici.