Anunț!

anunt-532x365a4ae5

Concurs lingvistic/Language competition

        În data de 16 martie 2022, Catedra Sociologie, Psihologie și Științe Politice a Universității Americane din Moldova va organiza un concurs pentru studenții din anul I pentru cele mai bune cunoștințe a tuturor abilităților de limba engleză.  În cadrul acestui Concurs vor participa și studenți din anul I ai Universității de Studii Politice și Economice Europene “Constantin Stere”.  Concursul se va desfășura online între orele 14:00 și 15:30. Cererile de participare se depun la profesorii de engleză din ambele universități.

 

       On March 16, 2022, Division of Sociology, Psychology and Political Studies of the American University of Moldova will organize a contest for 1st year students for the best knowledge of all English language skills. Within the framework of this Contest, 1st year students of the University of Political and European Economic Studies “Constantin Stere” will also take part.

The contest will be held online from 14:00 to 15:30. Applications for participation are submitted to the English teachers of both universities.