Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Evenimentele anului 2020: Conferința internațională științifico-practică ”Jurisdicția constituțională din Republica Moldova: abordări, probleme și perspective”

Conferința a fost organizată de Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, la inițiativa unui Grup de experți în domeniul dreptului și susținută de Uniunea Juriștilor din Moldova,  cu participarea reprezentanților Parlamentului Republicii Moldova și a Președinției Republicii Moldova.

La lucrările conferinței au participat 47 de savanți și experți în drept – ex-președinți ai Curții Constituționale, ex-judecători la CEDO, ex-judecători ai Curții Constituționale, Academicieni, doctori habilitați în drept, doctori și specialiști în  științele juridice, studenți și masteranzi.

Conferința a avut loc în incinta USPEE ”Constantin Stere” după un program și o agendă stabilit anterior și aprobate la ședința Senatului USPEE ”Constantin Stere și Uniunii Juriștilor din Moldova. Ședințele au fost derulate prin metoda mixă de petrecere (on-line și prezența în direct).

Grupul organizatoric al Conferințe a fost constituit din membrii: Grupului de inițiativă pentru reforma constituțională în Republica Moldova, Uniunea Juriștilor din Moldova, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”.

Coordonatorul conferinței a fost – Dl Gheorghe AVORNIC, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Președintele Uniunii Juriștilor din Moldova.

Materialele Conferințe în volum de 190 de pagini au fost publicate cu un tiraj de 100 de exemplare. 

Participanții la conferință au fost salutați de Spyridon FLOGAITIS, dr. în drept, profesor universitar, director al Organizației Internaționale Europene de Drept Public, ex-președinte al Tribunalului administrativ al ONU, ex-judecător al Curții Supreme a Justiției din Grecia, ex-ministru al afacerilor externe al Greciei, ex-judecător al Curții constituționale a Greciei, doctor de onoare la Universitatea din Cambridge. 

A salutat on-line lucrările conferinței și Serghei BOGOLIUBOV, dr în drept, profesor universitar, moderator al altei Conferințe internaționale cu denumirea similară „Justiția constituțională contemporană: provocări și perspective”, desfășurate concomitent în format web.

Participanții la Conferința internațională, desfășurată în vederea consolidării opiniei calificate a experților din domeniul dreptului privind modalitățile de depășire a crizei constituționale și măsurile necesare care se impun în scopul reformei justiției constituționale și a creșterii credibilității acesteia în societate,

– au recunoscut faptul că jurisdicția constituțională a  Republicii Moldova, începând cu anii 2013, se caracterizează prin  mai multe hotărâri, care  depășesc cadrul constituțional, practica internațională, și afectează  imaginea și încrederea societății, practicienilor, comunității academice în Curtea Constituțională;

– au remarcat necesitatea revizuirii unui set de hotărâri ale Curții Constituționale, la emiterea cărora aceasta a depășit câmpul constituțional și/sau limitele competenței sale legale;

– au constatat cu îngrijorare lipsa măsurilor eficiente din partea autorităților competente în vederea finalizării aprecierii juridice a tentativei de uzurpare a puterii de stat, prin implicarea politică și oligarhică în justiția constituțională, dar și prin unele hotărâri ale autorității constituționale;

– au subliniat responsabilitatea socială a persoanelor competente în materia depășirii crizei constituționale și restabilirii supremației Constituției și a autorității jurisdicției constituționale;

– au reiterat necesitatea stringentă de consolidare constituțională și legislativă a autorității jurisdicției constituționale și a statutului judecătorilor constituționali;

– au menționat necesitatea imperativă de a implementa un șir de acțiuni concrete pentru garantarea independenței și protecției juridice a jurisdicției constituționale față de imixtiunea politicului, pentru depășirea crizei justiției constituționale din Republica Moldova și pentru a profita de oportunitatea demarării pe bază permanentă a dialogului „Jean Monnet”, propus de Parlamentul European;

– au constatat necesitatea creării, în cadrul dialogului cu autoritățile publice, societatea civila, comunitatea academica, inclusiv in formatul „Jean Monnet”, a Consiliului Național al Experților Constituționali, avizul căruia ar avea statut de Amicus Curiae pentru Curtea Constituțională a Republicii Moldova.

În scopul soluționării problemelor expuse, participanții la conferință au oferit sugestii, recomandări și propuneri de lege ferenda în vederea remedierii situației din domeniul justiției constituționale.