Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Maratonul de vaccinare pentru studenți și cadre didactice

image_avatar_54_max

 

Blog Attachment