SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR ÎN ŞTIINŢE JURIDICE

A N U N Ț !

 

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
A CONSORȚIULUI INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ASEM ȘI USPEE ”CONSTANTIN STERE”

anunță

susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică
a tezei de doctor în științe juridice cu tema:

 

ACTIVITATEA ANALITICĂ CA INSTRUMENT DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A INFRACŢIUNILOR DE CORUPŢIE

 

Specialitatea științifică: 554.04 – Criminalistică, expertiză judiciară și investigații operative
Candidat: TALMACI Francisco
Conducător științific: dr., prof. univ. GOLUBENCO Gheorghe

 

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

  1. AVORNIC Gheorghe, Președintele Senatului USPEE “C. Stere”, doctor habilitat în drept, profesor universitar
  2. GOLUBENCO Gheorghe, conducător științific, ULIM, doctor în drept, profesor universitar

Referenți oficiali:

  1. CUŞNIR Valeriu, director adjunct al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice a AȘM, doctor habilitat în drept, profesor universitar
  2. GHEORGHIŢĂ Mihail, Universitatea de Stat din Moldova, doctor habilitat în drept, profesor universitar
  3. BERLIBA Viorel, cercetător științific coordonator, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice a AȘM, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar

 

Data susținerii: 25 februarie 2022, ora 10.00

 

Susținerea va avea loc în format mixt, pe adresa: USPEE “Constantin Stere”, etajul 6, sala 600 mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 200 și online, prin intermediul platformei ZOOM accesând următorul link:

https://us02web.zoom.us/j/86722472612?pwd=bzlWV2JDTno0cW91RUh3UFRoalBNQT09

 Meeting ID: 867 2247 2612

Passcode: 547499

 

Teza de doctorat poate fi consultată online la:www.cnaa.md, www.irek.ase.md și la Biblioteca Academiei de Studii Economice din Moldova, str. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, 61.

Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintă către susținere pot fi expediate la următoarele adrese electronice: scoala.doctorat@gmail.com, franciscotalmaci@gmail.com, contact@anacec.md.

Informațiile relevante privind competențele candidatului pot fi consultate aici.

Blog Attachment