Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "C. Stere"

Conferinţa Ştiinţifică Interuniversitară „Democtarizarea Republicii Moldova în contextul integrării europene”

A v i z !

La data de 17 aprilie 2019, ora 12.00, în incinta Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” va avea loc Conferinţa Ştiinţifică Interuniversitară a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor

cu genericul:

„DEMOCRATIZAREA REPUBLICII MOLDOVA

 ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE

 

Prezentarea lucrărilor conferinței se va desfășura pe  următoarele secţiuni:

  • Drept
  • Științe economice și ecologice
  • Relații internaționale și Științe Socio-Umane

Aşteptăm formularele de înscriere (Anexa 1) până la 06 aprilie 2019 pe adresele electronice verdestatiana@gmail.com; uspeeconferinte@gmail.com

Informații suplimentare: tel. + 373 695 83 004; + 373 022 35-84-27

www.uspee.md

Avantajele participării pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi:

iniţierea în activitatea ştiinţifică desfăşurată în cadrul USPEE „Constantin Stere”;

dobândirea unei experienţe unice de prezentare publică a comunicărilor;

obţinerea unor premii şi menţiuni, diplome de participare;

cele mai bune articole vor fi publicate în ANALELE ȘTIINȚIFICE USPEE (Anexa 2. NORME DE REDACTARE/PREZENTARE A MATERIALULUI);

– plus valoare la CV.

Comitetul organizatoric:

AVORNIC Gheorghe, dr. hab. în dr., prof.univ., preşedinte;

VERDEȘ Tatiana, dr. în filol., conf. univ., membru

– COPTILEȚ Valentina, Decan Facultatea Drept, dr. în dr., conf.univ., membru;

– LÎSÎI Aliona, Decan, Facultatea Ştiinţe Economice și Ecologice, dr. în econ., conf. univ., membru;

ȚUGUI Eduard,  Decan, Facultatea de Relații Internaționale și Științe Socio-umane, dr. în polit., conf. univ., membru;

– CHIRIAC Lilia, vice-președinte, Consliul de Evaluare și Asigurare a Calității, dr. în econ., conf. univ., membru;

MÎNĂSCURTĂ Cezar, Facultatea de Relații Internaționale și Științe Socio-umane, dr. în polit., conf. univ., secretar responsabil.

 

 Vă dorim mult succes!

Anexa 1

Anexa 2. Norme de redactare / Prezentare a materialului