Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Conferința Științifică Studențească Ediția a VI – a