Înmânarea diplomelor de doctor

La 31 august 2021, în sala Senatului a Universității de Științe Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, în prezența cadrelor didactice și a studenților admiși la anul I de studii (ciclul I și II), a avut loc înmânarea primelor diplome de doctor în drept, în rezultatul absolvirii studiilor de doctor (ciclul III) în cadrul Școlii Doctorale în Drept, Științe Politice și Administrative, Consorțiul Național al instituțiilor de învățământ ASEM și USPEE „Constantin Stere”: 

 

Elena CIOCHINĂ  – titlul de doctor în drept, specialitatea 553.01. Drept civil;

Conducător științific – Olesea PLOTNIC, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar.

 

Vera MACOVEI  – titlul de doctor în drept, specialitatea 554.01. Drept penal și execuțional penal;

Conducător științific – Raisa GRECU, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar.

 

Conducerea USPEE „Constantin Stere”, în persoanele profesorului universitar – Gheorghe AVORNIC, rector și conferențiarului universitar – Valentina COPTILEȚ, prorector, a înmânat diplomele primelor absolvente, felicitându-le și urându-le ca diplomele obținute, care de fapt, sunt dovada competențelor incontestabile ale absolventelor, să le deschidă noi uși spre o carieră de succes cu realizări importante!!!

„Suntem mândri de absolvenții noștri, cărora le lăsăm deschise ușile universității pentru a ne deveni colegi de breaslă în instruirea noilor generații de tineri!”Blog Attachment