Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Înmânarea diplomelor de doctor

La 31 august 2021, în sala Senatului a Universității de Științe Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, în prezența cadrelor didactice și a studenților admiși la anul I de studii (ciclul I și II), a avut loc înmânarea primelor diplome de doctor în drept, în rezultatul absolvirii studiilor de doctor (ciclul III) în cadrul Școlii Doctorale în Drept, Științe Politice și Administrative, Consorțiul Național a instituțiilor de învățământ ASEM și USPEE „Constantin Stere”: 

 

Elena CIOCHINĂ  – titlul de doctor în drept, specialitatea 553.01. Drept civil;

Conducător științific – Olesea PLOTNIC, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar.

 

Vera MACOVEI  – titlul de doctor în drept, specialitatea 554.01. Drept penal și execuțional penal;

Conducător științific – Raisa GRECU, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar.

 

Conducerea USPEE „Constantin Stere”, în persoanele profesorului universitar – Gheorghe AVORNIC, rector și conferențiarului universitar – Valentina COPTILEȚ, prorector, a înmânat diplomele primelor absolvente, felicitându-le și urându-le ca diplomele obținute, care de fapt, sunt dovada competențelor incontestabile ale absolventelor, să le deschidă noi uși spre o carieră de succes cu realizări importante!!!

„Suntem mândri de absolvenții noștri, cărora le lăsăm deschise ușile universității pentru a ne deveni colegi de breaslă în instruirea noilor generații de tineri!”Blog Attachment