Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Înmînarea diplomelor de licenţă și master, Promoţia 2019!

Stimați absolvenți ai Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” și a Universității Americane din Moldova, PROMOȚIA 2019, înmînarea solemnă a diplomelor de licență și master va avea loc la 12 iulie 2019, ora 16:00 în Sala Senatului , sediul USPEE „Constantin Stere”, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 200, et. 6.