Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Masa rotundă cu genericul „Etapele industrializării”