Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Ședința senatului din 30 mai 2019

ŞEDINŢA SENATULUI

UNIVERSITĂŢII DE STUDII POLITICE ŞI ECONOMICE EUROPENE

„CONSTANTIN STERE”

din 30 mai 2019

 

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea Hotărîrilor Consiliilor ştiinţifice de profilul 553. Drept privat, specialitatea 553.03. Drept precesual civil

       Raportor: Mihalache Iurie, dr. hab., conf.univ.

2. Acordarea titlurilor de Doctor Honoris Cauza

        Raportor: Avornic Gheorghe, dr.hab, prof. univ.

 

 

Notă:

Şedinţa va avea loc la 30 mai 2019, ora 13.00, bd. Ştefan cel Mare, 200; Sala Senatului, et. 6, bir. 600.

Detalii de contact: 0 22 35-84-27 / 0 22 24-06-21 E-mail: uspeeconstantinstere@yahoo.com