Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Seminar Științific de Profil pentru examinarea tezei de doctor în drept a dlui Dodon Sergiu

La data de 28 februarie 2019, ora 16:00, în Sala Senatului USPEE “C.Stere”, aud. 600, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 200, mun. Chișinău, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 553.01 – drept civil din cadrul Şcolii Doctorale în Drept, Științe politice și Administrative al consorțiului național ASEM și USPEE “C.Stere”.

În cadrul şedinţei nominalizate se va examina teza de doctor în drept a dlui DODON Sergiu (doctorand), cu tema: „Conceptualizarea și aplicarea instituției despăgubirii de asigurare în domeniul transportului auto”, conducător ştiinţific: COJOCARU Violeta, doctor habilitat în drept, profesor universitar.