Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Seminar Științific de Profil pentru susținerea tezei de doctor

Seminar Științific de Profil pentru susținerea tezei de doctor

Vă informez că în data de 13 mai 2019, ora 16:00, în Sala Senatului USPEE “C.Stere”, aud. 600, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 200, mun. Chișinău, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific la Profilul 553 (specialitatea 553.03), din cadrul Şcolii Doctorale în Drept, Științe Politice și Administrative al consorțiului național ASEM și USPEE “Constantin Stere”.

În cadrul şedinţei nominalizate se va examina teza de doctor în drept a dlui Bănărescu Anatolie (doctorand), cu tema: “Reflecții analitice asupra unor incidente ce apar la executarea silită a hotărârilor judecătorești în materie civilă”, conducător ştiinţific: COJOCARI Eugenia, doctor habilitat în drept, profesor universitar.