SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR ÎN DREPT

A N U N Ț !

 

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
A CONSORȚIULUI NAȚIONAL  AL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ASEM ȘI USPEE ”CONSTANTIN STERE”

anunță

susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică
a tezei de doctor în drept cu tema:

 

„THE ASPECTS OF INTERNATIONAL LAW IN THE REGULATION OF TERRITORIAL CONFLICTS: THE CASE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND GEORGIA”/ „ASPECTE DE DREPT INTERNAȚIONAL PRIVIND REGLEMENTAREA CONFLICTELOR TERITORIALE: CAZUL REPUBLICII MOLDOVA ȘI GEORGIA” 

Specialitatea științifică: 552.08 – DREPT INTERNAȚIONAL ȘI EUROPEAN PUBLIC

Candidat:  KURTSKHALIA Alexander

Conducător științific: dr. hab., conf. univ., POALELUNGI Mihai

 

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

  1. AVORNIC Gheorghe, Preşedintele Senatului USPEE C.Stere, doctor habilitat în drept, profesor universitar (https://ibn.idsi.md/ro/author_articles/10915)
  2. POALELUNGI Mihai, conducător științific, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=poalelungi%20mihai)

 

Referenți oficiali:

  1. BALAN Oleg, Rectorul Academiei de Administrare Publică, doctor habilitat în drept, profesor universitar (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=balan%20oleg&page=1)
  1. SUCEVEANU Natalia, șefă a Centrului de armonizare a legislației din cadrul Cancelariei de Stat, doctor în drept, conferențiar universitar (https://ibn.idsi.md/ro/author_articles/11252)
  2. CĂUIA Alexandru, Decanul Facultății de Drept a ULIM, doctor în drept, conferențiar universitar (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=alexandru%20cauia)

 

Data susținerii: 5 iulie 2022, ora 15.00

Locul susținerii: Academia de Administrare Publică, et. 3, biroul 301.

 

Teza de doctorat şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, la Biblioteca Academiei de Studii Economice din Moldova, la Biblioteca Universității de Studii Politice și Economice Europene “Constantin Stere” și pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (www.cnaa.md).

 

Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintă către susținere pot fi expediate la următoarele adrese electronice: scoala.doctorat@gmail.com, a.kurtskhalia@gmail.com, contact@anacec.md.

Informațiile relevante privind competențele candidatului pot fi consultate aici