SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR ÎN DREPT

A N U N Ț!

 

Se anunță susținerea tezei de doctor în drept

 

PRINCIPIUL SEPARAȚIEI PUTERILOR:  EVOLUȚIE ȘI STARE ACTUALĂ

 

Specialitatea științifică: 551.01. Teoria generală a dreptului
Candidat: MALЕARCIUC Oxana
Conducător științific: COPTILEȚ Valentina, doctor în drept, conferențiar universitar

 

Componenţa Consiliului ştiinţific specializat D 551.01.-22-22 din cadrul Universității de studii politice și economice europene «Constantin Stere» (Decizia Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității in Educație și Cercetare nr. 5 din 27 mai 2022):

  1. CIOBANU Rodica, președinte, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar
  2. GRECU Raisa, secretar științific, doctor habilitat îndrept, conferențiar universitar
  3. AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar
  4. BALTAG Dumitru, doctor habilitat în drept, profesor universitar
  5. TAȘCĂ Mihai, doctor în drept

Referenți oficiali:

  1. SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar
  2. POSTU Ion, doctorîn drept, conferențiar universitar

 

Data susținerii: 12 iulie 2022, ora 9.00

 

Susținerea va avea loc pe adresa: Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ,,Constantin Stere”, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 200, Chișinău MD 2012, Republica Moldova, sala 600

Link pentru acces: https://us02web.zoom.us/j/87892614859?pwd=OW9yT0p4K016VlVwZHg2RngzZ1Z5QT09

ID-ul conferinței : 878 9261 4859;

Parola de acces: 255712.

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Universității de Studii Politice și Economice Europene ,,Constantin Stere”, Biblioteca Academiei de Administrare Publică şi pe pagina web a ANACEC (http://www.cnaa.md).

Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintată spre susținere pot fi expediate la următoarele adrese electronice: scoala.doctorat@gmail.com, oxmalyarchuk@mail.ru