Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Seminar Științific de Profil pentru examinarea tezei de doctor habilitat în drept a dlui Mihalache Iurie

logo

Vineri, 27 octombrie 2017, ora 15:00, în Sala Senatului „Vincenzo Bianchi” a Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, etajul 6, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 200, mun. Chișinău, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 553.02 – dreptul afacerilor din cadrul Şcolii Doctorale în Ştiinţe Juridice prin consorţium Academia de Studii Economice din Moldova – Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”.
În cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil se va examina teza de doctor habilitat în drept a dlui MIHALACHE Iurie, doctor în drept, conferențiar universitar, cu tema: „Ameliorarea climatului de afaceri prin optimizarea legislaţiei din domeniul transportului rutier de persoane”.

Consultant ştiinţific: COJOCARI Eugenia, doctor habilitat în drept, profesor universitar.