Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Ziua Ușilor Deschise la USPEE „C. Stere” & AUM 2019. Fii parte a familiei noastre!

ZIua ușilor deschise 2019