Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

A VI-a Ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Studenţeşti Interuniversitare

La data de 26 aprilie 2017, în incinta Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” sa desfăşurat  cea de-a VI-a Ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Studenţeşti Interuniversitare cu genericul USPEE 20 ani de ascensiune”

  Studenţii facultăţilor de drept, ştiinţe economice, ecologie şi protecţia mediului, științe socio-umane, urmează să-şi confirme iniţiativa de participare la Conferinţă prin înregistrare (Bir. 320 Drept; Bir. 308 Ştiinţe economice; Bir. 306 Ecologie şi Protecţia Mediului; Bir. 302 Științe Socio-Umane) şi prin prezentarea unui rezumat al comunicării (4-5 pagini).

  La finele Conferinţei, vor fi înmânate diplome de participare. Studenţii care vor prezenta cele mai bune comunicări urmează a fi premiaţi cu diplome de gradul I, II şi III.

  Avantajele participării pentru studenţi:

  iniţierea în activitatea ştiinţifică desfăşurată în cadrul USPEE „Constantin Stere”;

  dobândirea unei experienţe unice de prezentare publică a comunicărilor;

  obţinerea unor premii şi menţiuni;

  diversificarea CV-ului.

  Cu respect şi înaltă consideraţie,

  Comitetul organizatoric:

  PREŞEDINTE

  • Gheorghe AVORNIC,Președintele Senatului doctor habilitat în drept, profesor universitar.

  MEMBRI

  • Valentina COPTILEȚ Prorector, Decan Facultatea Drept, doctor în drept, conferenţiar universitar;
  • Aurelia CRIVOI –  Prorector Facultatea Ecologie şi Protecţia Mediului, doctor habilitat,profesor universitar;
  • Cezar MÎNASCURTĂ – Prorector,doctor în politologie , conferenţiar universitar;
  • Valentin AŞEVSCHI – Prorector, Decan Facultatea Ecologie şi Protecţia Mediului, doctor în biologie, conferenţiar universitar;
  • Pavel MIDRIGAN – Decanul Facultatea Relații Internationale și Științe Socio-umane, doctor, conferenţiar universitar;
  • Aliona LÎSÎI – Facultatea Ştiinţe Economice, doctor în economie, conferenţiar universitar;

  Participarea și titlul comunicării – pînă la data de 6 aprilie

  Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel. (022) 35-83-81, și la adresa de e-mail decanat.ecologie@mail.ru

  Raport privind organizarea și desfășurarea Conferinței Ştiinţifice Studenţești Interuniversitare
  Blog Attachment