Analele științifice USPEE “Constantin STERE” și Universității Americane din Moldova

UNIVERSITARIA (Analele științifice ale USPEE “Constantin STERE” și ale Universității Americane din Moldova)