Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Anunț!

anunt-532x365a4ae5

      Conferința științifică studențească/Student scientific conference

        În data de 23 martie 2022, Catedra Sociologie, Psihologie și Științe Politice a Universității Americane din Moldova va organiza o conferință științifică cu genericul “În drum spre știință…” pentru participarea studenților din anii I, II și 3.  La această conferință vor participa și studenții din anii I, II și III ai Universității de Studii Politice și Economice Europene “Constantin Stere”.  Conferința științifică se va desfășura online între orele 14:00 și 17:00.

         On March 23, 2022, the Department of Sociology, Psychology and Political Science of the American University of Moldova will organize a scientific conference entitled „On the road to science…” for the participation of students of 1-st, 2-nd and 3-rd years of study. At this conference will also take part the students of 1-st, 2-nd and 3-rd years of study of the University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”. The scientific conference will take place online between 14:00 and 17:00.