Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Bursele de merit 2019/2020

anunt_imagine_97

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării demarează concursul „Bursele de merit 2019/2020”, destinat studenților instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova, atât de la ciclul I, licență, cât și de la ciclul II, master.

Pentru informații suplimentare consultați Anexa (Click) sau adresati-vă conducerii departamentelor/catedrelor sau decanatelor pentru detalii.