Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Seminar Ştiinţific de Profil

Anunț

În data de 16.10.2020, ora 15.00, în Sala Senatului USPEE „C. Stere”, aud. 600, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 200, mun. Chișinău, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 551.01 Teoria generală a dreptului.

 

În cadrul şedinţei nominalizate se va examina teza de doctor a dlui CERBA Veaceslav, cu tema: Construcția teoretică a răspunderii juridice în dreptul public și dreptul privat.

Consultant ştiinţific: BALTAG Dumitrudoctor habilitat în drept, profesor universitar.

 

*Ședința va fi organizată în format mixt