Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Presusţinerea, în şedinţă publică, a tezei de doctorat

 

AN U N Ţ !

La data de 13 noiembrie 2020, ora 14.00, în incinta Academiei de Administrare Publică, va avea loc pre-susținerea tezei de doctor a dnei 

GABRIELA CRISTEA

cu titlul: ,,CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ TRANSFRONTALIERĂ DIN BALCANI: RISCURI ȘI AMENINȚĂRI ASUPRA SECURITĂȚII REPUBLICII MOLDOVA”.

 

Conducător de doctorat: Mihai Poalelungi, dr. hab., conf. univ.

 

Membrii comisiei de îndrumare:

                                       Oleg Balan, dr. hab., conf. univ.

                                       Diana Sîrcu, dr. hab., conf.univ.

                                       Veaceslav Zaporojan, dr., conf. univ.