Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Conferinţa Studenţească cu genericul „În drum spre ştiinţă…”

      În  data de 23 martie 2022 a avut loc Conferinţa Studenţească cu genericul „In drum spre ştiinţă…”

      Conferinţa a fost desfăşurată în trei secţii pentru studenţii de la Universitatea Americană din Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”.          

      În cadrul  conferinței  au fost prezentate 27  de rapoarte ale studenților  de la  ambele universități. Participanții au abordat mai multe subiecte actuale. În secţia 1 au fost incluse 12 prezentări ale studenţilor,  în secţia 2 – 9 prezentări și în secţia 3 – 6 prezentări. Membrii juriului au fost: şefa de Catedră de la  Sociologie, Psihologie și Științe Politice de  la UAM, Şinghirei Valentina, dr., conf. univ., şefa de Catedră de la Relații Internaționale și Științe Socio-Umane de la USPEE, Gribincea Tatiana, dr., conf. univ., Railean Elena, dr., conf. univ., Dubcovețchi Anișoara, drd., lector univ.,  Cărbune Radj, drd., lector univ. și Lucia Spoială drd., lector univ.  Moderatorii secțiilor: Capsamun Rimma, anul 2, RI, UAM,  Tucikova Ecaterina, anul 2, RI, USPEE, Kosharnii Denis, anul 2, RI, UAM.  Participanții au făcut prezentările în limba engleză cu suportul PPT. Toți cei prezenți au demonstrat mare interes  la temele rapoartelor și au pus întrebări raportorilor. Analizând rapoartele și modul lor de  prezentare  la conferința, juriul a decis:

      Locul I i-a fost acordat studentei Vitcovskaya Valeria, anul 1, BA, UAM, care a prezentat raportul „GLOBAL WARMING”, conducător științific Șinghirei Valentina, dr., conf. univ., local II  a luat studenta anului 1, Kinetoterapie, USPEE, Moraru Maria, conducător științific Șinghirei Valentina, dr., conf. univ., și locul III i-a fost acordat studentei Zarbailov Anna, anul 1, drept, USPEE, conducător științific Dubcovețchi Anișoara, drd., lector univ.

      Juriul a luat în considerație  următoarele indicatorii de evaluare a  calității prezentărilor:

  • relevanța subiectului selectat,
  • structura prezentării: introducere, obiectul cercetării, scopul cercetării, metode de cercetare, concluzii,
  • corespunderea temei prezentării cu esenţa materialului analizat şi prezentat în produsul final,
  • completitudinea şi corectitudinea scrierii surselor bibliografice,
  • capacitatea de a răspunde la întrebări.

      Temele prezentate au fost din domeniile relațiilor internaționale, securității naționale, dreptului, științelor politice, problemelor ecologice, economiei mondiale, informaticii aplicative, kinetoterapiei, psihologiei și businessului. Au fost folosite mijloace tehnice de prezentare; studenţii au dat dovadă de cunoştinţe vaste, abilităţi de cercetare și analiza ştiinţifice, deprinderi  de utilizare a  tehnicii informative moderne.

      Câștigătorii au primit diplome, cadouri și certificate. 

Blog Attachment