Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Conferința Internațională „Interdisciplinary aspects of contemporary higher education”