Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Conferință științifico-practică internațională

La 20 noiembrie va avea loc Conferința în cadrul Proiectului ”Toți împreună vom spune NU torturii în Moldova: societatea civilă împotriva torturii” cu genericul ”Combaterea torturii”, organizată de Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” în parteneriat cu Universitatea de Stat Alecu Russo” din Bălți și „Asociația obștească ”Institutul pentru Democrație”, Universitatea de Stat din Comrat, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Centrul Media Tiraspol, Institutul Național al Femeilor din Moldova „Egalitate” și Universitatea Americană din Moldova cu sprijinul Delegației Uniunii Europene în Moldova în cadrul proiectului „Să spunem NU torturii în Moldova împreună: societatea civilă împotriva torturii”

La ședința conferinței vor participa profesori universitari, savanți și experți în drept, academicieni, doctori habilitați în drept, doctori și specialiști în științele juridice, studenți și masteranzi din Instituțiile autohtone, România, Belgia și Federația Rusă.

Conferința va avea loc în incinta USPEE ”Constantin Stere” după un program și o agendă (vezi AICI) stabilite anterior și aprobate la ședința Senatului USPEE ”Constantin Stere și ședințele instituțiilor partenere și va derula prin metoda mixă de petrecere (on-line și prezența în direct).

Grupul organizatoric al Conferinței este constituit din colaboratorii Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” și membrii Instituțiilor partenere.

Coordonatorul conferinței este – Dl Gheorghe AVORNIC, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Președintele Uniunii Juriștilor din Moldova.

Convenția împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante spune că, „tortură” înseamnă orice fapt prin care durerea sau suferința severă, fizică sau mentală, este cauzată intenționat unei persoane, astfel încât a obține de la el sau de la o terță parte informații sau mărturisiri, pentru a-l pedepsi pentru o acțiune, pe care el sau o terță persoană a comis-o sau este suspectată că a săvârșit-o, precum și intimidarea sau constrângerea lui sau a unei terțe părți sau din orice motiv bazat pe discriminare de orice natură, când o astfel de durere sau suferință este cauzată de un oficial guvernamental sau de o altă persoană, acționând în calitate oficială, sau la instigarea lor, sau cu cunoștințele sau consimțământul lor tacit.

În bază lucrărilor conferinței, va fi publicată o colecție de teze, care va include articolele trimise de participanți. Fiecare prezentator va primi o culegere de articole a conferinței și un certificat de participant.

Blog Attachment