Înmânarea diplomei de doctor

Astăzi, 27 octombrie 2021, în sala Senatului a Universității de Științe Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, în prezența rudelor și a membrilor Senatului, a avut loc înmânarea diplomei de doctor în drept, în rezultatul absolvirii studiilor de doctor (ciclul III) în cadrul Școlii Doctorale în Drept, Științe Politice și Administrative a Consorțiului Național al instituțiilor de învățământ ASEM și USPEE „Constantin Stere” și obținerii titlului de doctor în drept, dnei Gabriela CRISTEA, specialitatea științifică: 552.08. Drept internațional și european public; conducător științific: Mihai POALELUNGI, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar.

Rectorul USPEE „Constantin Stere”, Gheorghe AVORNIC, doctor habilitat, profesor universitar, a felicitat absolventa urându-i ca visele să i se împlinească încununând rezultatele obținute cu succes!!!

„Susținem valorificarea cunoștințelor și experiența profesională odată cu acumularea performanțelor, astfel ca să vă avem alături pentru a instrui noi generații de tineri!”

 

Blog Attachment