Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Presusţinerea, în şedinţă publică, a tezei de doctorat

AN U N Ţ !

 

La data de 26 februarie 2020, ora 16.00, în sala 605, et. 6, USPEE „Constantin Stere”, str. Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt 200, va avea loc presusţinerea, în şedinţă publică, a tezei de doctorat a doamnei

CIOCHINĂ ELENA

cu titlul: “Compatibilitatea drepturilor consumatorilor cu drepturile pacienților în cadrul serviciilor medicale”.

 

Conducător de doctorat: Olesea Plotnic, dr. hab,. conf. univ.

 

Membrii comisiei de îndrumare:

Iurie Mihalache, dr., conf. univ.

Liliana Dandara, dr., conf. univ.

Alexandru-Virgil Voicu, dr., prof. univ.