Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Prezentarea și susținerea tezelor de doctorat

Marți, 26 februarie 2019, ora 14:00,

în Sala Senatului, et. 6, bir. 600 la ședința Catedrei ”Administratea Afacerilor, Marketing și Contabilitate”, USPEE ”Constantin Stere” va ave loc prezentarea și susținerea tezelor de doctorat cu titlu:

1. ”Managementul economic al acreditării spitalului. Necesitate. Resurse. Impact”

Doctorand: Grigore Emil

2. ”Managementul dezvoltării economice a unității spitalicești”

Doctorand: Grigore Lucian

Conducător de doctorat: Lîsîi Aliona, dr., conf. univ.